بی شک هر آغازی نجوا دهنده پایان است، پایانی که در نهایت می‌رسد…
آیین پایانی بیست و هفتمین همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره ( نخستین دوره مجازی) فرا رسید. پایانی که این برگ ۲ ماهه را به پایان می‌رساند اما دفتر مانتره همچنان باقیست تا سالیان بعد، نگرش‌های نو، خاطراتی نو در آن بنویسند.
پایانی که دور از شما اما در کنار شماییم.
آیین پایانی، جمعه، ۳۰ آبان، ساعت ۶:۳۰ پسین به صورت زنده در صفحه اینستاگرام کانون دانشجویان زرتشتی