photo_2020-11-19_20-44-40

آخرین خط از این برگ

بی شک هر آغازی نجوا دهنده پایان است، پایانی که در نهایت می‌رسد…

 

ادامه مطلب