تفریح و آموزش، آشنایانی غریبه

 مانترسپند منتشر شد اما کمی متفاوت.

[pdf-embedder url=”http://manthra.kdz.ir/wp-content/uploads/2020/11/مانترسپند_ویژه_نامه_کودک_و_نوجوان.pdf”]
این نسخه از مانترسپند ویژه کودکان و نوجوانان است و همچنین شما پدر و مادر‌های عزیز می‌توانید در کنار فرزندانتان این شماره را مطالعه کنید.