کانون‌ دانشجویان زرتشتی در نظر دارد در راستای برگزاری بیست و هفتمین همایش اوستاخوانی و گاتا‌شناسی مانتره (نخستین دوره مجازی) کلاس “فلسفه اخلاق” را برگزار نماید.

 

ادامه مطلب