زمان‌بندی برنامه‌های بیست و هفتمین همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره (نخستین دوره مجازی) اعلام شد.

شما عزیزان می‌توانید در زمان‌های اعلام شده در صفحه اسکای روم و یا به صورت زنده از اینستاگرام کانون دانشجویان زرتشتی همراه ما باشید و همانند سالیان گذشته امیدبخش ما برگزارکنندگان و شرکت‌کنندگان باشید.