500_F_191065910_xwVjUrzrSqmoBXIMlVNd96oQThy7YNOL

بودن شما امیدبخش بودن ماست

بیست و شش سال از آن سالی می‌گذرد که دست به دست هم دادیم و همایشی را آغاز کردیم تا بیش از پیش سروده‌های اندیشه برانگیز پیام‌‌آورمان، اشوزرتشت اسپنتمان، را بشناسیم، بیاندیشیم و بخوانیم و در زندگی از آن بهره بجوییم.

ادامه مطلب