بودن شما امیدبخش بودن ماست

[pdf-embedder url=”http://manthra.kdz.ir/wp-content/uploads/2020/11/شرکت-کننده.pdf” title=”شرکت کننده”]

بیست و شش سال از آن سالی می‌گذرد که دست به دست هم دادیم و همایشی را آغاز کردیم تا بیش از پیش سروده‌های اندیشه برانگیز پیام‌‌آورمان، اشوزرتشت اسپنتمان، را بشناسیم، بیاندیشیم و بخوانیم و در زندگی از آن بهره بجوییم.

اما یقیناً بدون حضور یکایک شما، همراهان همیشگی‌اش، مانتره به این سن نمی‌رسید. بی‌شک مانتره حضورش را مدیون شما عزیزان است تا با ما هم‌قدم و هم‌پیمان شدید و بی هیچ چشم داشتی در کنارمان ماندید، راهنمایی کردید و مایه رشد و پرورشش شدید.