IMG_20210818_123811_454

 نظر شما، کمک به نتایج

کانون‌ دانشجویان زرتشتی در راستای برگزاری بیست و هشتمین همایش اوستاخوانی و گاتا‌شناسی مانتره، نظرسنجی‌ای با هدف پژوهش میدانی در راستای برگزاری هر چه بهتر میزگرد با موضوع هویت‌شناسی دین زرتشتی با رویکرد بررسی ارتباط میان فرهنگ ایرانی و زرتشتی، تهیه نموده است.

 

از شما همکیشان عزیز دعوت می‌کنیم تا با تکمیل این نظرسنجی ما را حمایت و پشتیبانی نمایید.

فایل نظرسنجی