IMG_20210826_113845_964

چکیده‌ای از برنامه مانتره ۲۸

زمان برگزاری برنامه‌های همایش پایانی بیست و هشتمین همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره اعلام شد.
همکیشان گرامی می‌توانند در زمان‌های اعلام شده با حضور در اسکای‌روم و یا به صورت زنده در اینستاگرام کانون دانشجویان زرتشتی، بسان سالیان گذشته، با ما همراه شده و سبب دلگرمی ما برگزارکنندگان و شرکت‌کنندگان گردند.