IMG_20220825_185757_613

اعلام راه‌یافتگان زیربخش پروژه‌محور از بخش گاتاشناسی به مرحله‌ی پایانی مانتره ۲۹

راه‌یافتگان به مرحله پایانی مانتره ۲۹ زیربخش پروژه‌محور بخش گاتاشناسی مشخص شدند.
در این بخش ۱۱ نفر به مرحله پایانی راه یافتند.
جهت مشاهده‌ی تمامی اسامی به فایل زیر مراجعه کنید.

منتظر خبرهای بعدی از مانتره امسال باشید.

مانترسپند – تنها مرجع رسمی خبری مانتره