IMG_20220826_115854_938

برنامه روز‌های همایش پایانی مانتره ۲۹ مشخص شد

زمان برگزاری برنامه‌های روزانه همایش پایانی بیست و نهمین همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره اعلام شد.
همکیشان گرامی می‌توانند در زمان‌های اعلام شده با حضور در اسکای‌روم و یا به صورت زنده در اینستاگرام کانون دانشجویان زرتشتی با ما همراه شده و سبب دلگرمی ما برگزارکنندگان و شرکت‌کنندگان گردند.