روز-دوم-اردوهمایش

گزارش از کلاس‌های روز دوم اردوهمایش

دومین روز از کارگاه‌‌ها و کلاس‌های اردوهمایش سه‌شنبه، ۸ شهریورماه به صورت مجازی در فضای اسکای‌روم برگزار شد. این کلاس‌ها در سه رده‌ سنی مانترک (۱۰ تا ۱۳ سال)، ۱۳ تا ۱۸ سال و بالای ۱۸ سال برگزار می‌شود. در ادامه گزارشی تصویری از کلاس‌های برگزار شده آمده است.

مانترک (۱۰تا۱۳ سال):

کارگاه دریم کچر به استادی درسا بزرگی‌چم به همراه پریا منوچهرپور و شینا سرداری، ساعت ۹ تا ۱۰ صبح

کلاس یوگا به استادی آزیتا ظهرابی، ساعت ۱۰:۱۵ تا ۱۱:۱۵

کارگاه بازی با الفبا دین دبیره ۱ به استادی موبدیار دکتر راشین جهانگیری، ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۳۰

کارگاه ارتباط موثر به استادی جاوید نریمان، ساعت ۱۳:۱۵ تا ۱۴:۴۵

۱۳ تا ۱۸ سال:

کارگاه مبانی زیست به استادی کیانا نمیرانیان، ساعت ۹ تا ۱۰:۳۰

کارگاه پرورش نگرش و نگارش به استادی نگین تیرداد به همراه نیایش نامدار، ساعت ۱۱ تا ۱۲:۳۰

کارگاه کالیگرافی (بخش اول) به استادی مریم جلقازی، ساعت ۱۳ تا ۱۴:۳۰

کارگاه کالیگرافی (بخش دوم) به استادی مریم جلقازی، ساعت ۱۴:۴۵ تا ۱۶:۰۰

۱۸ سال به بالا:

کارگاه کالیگرافی (بخش اول) به استادی مریم جلقازی، ساعت ۹:۰۰ تا ۱۰:۳۰

کارگاه کالیگرافی (بخش دوم) به استادی مریم جلقازی، ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۲:۳۰

کارگاه تولید محتوا به استادی اردشیر کاویانی؛ ساعت ۱۳:۱۵ تا ۱۴:۴۵

مانترسپند – تنها مرجع رسمی خبری مانتره