روز-دوم-اردوهمایش

گزارش از کلاس‌های روز دوم اردوهمایش

دومین روز از کارگاه‌‌ها و کلاس‌های اردوهمایش سه‌شنبه، 8 شهریورماه به صورت مجازی در فضای اسکای‌روم برگزار شد. این کلاس‌ها در سه رده‌ سنی مانترک (۱۰ تا ۱۳ سال)، ۱۳ تا ۱۸ سال و بالای ۱۸ سال برگزار می‌شود. در ادامه گزارشی تصویری از کلاس‌های برگزار شده آمده است.

مانترک (10تا13 سال):

کارگاه دریم کچر به استادی درسا بزرگی‌چم به همراه پریا منوچهرپور و شینا سرداری، ساعت 9 تا 10 صبح

کلاس یوگا به استادی آزیتا ظهرابی، ساعت 10:15 تا 11:15

کارگاه بازی با الفبا دین دبیره ۱ به استادی موبدیار دکتر راشین جهانگیری، ساعت 11:30 تا 12:30

کارگاه ارتباط موثر به استادی جاوید نریمان، ساعت 13:15 تا 14:45

13 تا 18 سال:

کارگاه مبانی زیست به استادی کیانا نمیرانیان، ساعت 9 تا 10:30

کارگاه پرورش نگرش و نگارش به استادی نگین تیرداد به همراه نیایش نامدار، ساعت 11 تا 12:30

کارگاه کالیگرافی (بخش اول) به استادی مریم جلقازی، ساعت 13 تا 14:30

کارگاه کالیگرافی (بخش دوم) به استادی مریم جلقازی، ساعت 14:45 تا 16:00

18 سال به بالا:

کارگاه کالیگرافی (بخش اول) به استادی مریم جلقازی، ساعت 9:00 تا 10:30

کارگاه کالیگرافی (بخش دوم) به استادی مریم جلقازی، ساعت 11:00 تا 12:30

کارگاه تولید محتوا به استادی اردشیر کاویانی؛ ساعت 13:15 تا 14:45

مانترسپند – تنها مرجع رسمی خبری مانتره