روز-چهارم-همایش-پایانی

گزارش از چهارمین روز همایش پایانی

چهارمین روز همایش پایانی بیست و نهمین همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره ساعت 4:30 پسین درفضای اسکای‌روم با گاتاخوانی گروه نیایش نونهالان و نوجوانان زرتشتی (اهون‌ور) به سرپرستی سرکار خانم موبدیار پریا ماوندی و به استادی سرکار خانم نگار بزرگ‌چمی آغاز شد. رده اهنودگات شامل درست‌خوانی بخش اهنودگات و بخش‌هایی از اوستای بایسته از روی دین‌دبیره همراه با آوای خوش است.

داوران این رده:

سرکار خانم آذین فرهی فر

سرکار خانم سحر مهری

سرکار خانم رویا نمیرانیان

سرکار خانم ارشیا خسروپور

جناب آقای موبد پدرام سروش پور

اسامی شرکت‌کنندگان:

پارمیدا افخم

آویسا آتش بند

آرتمیس باستانی اله آبادی

بهشاد باستانی اله آبادی

نیوشا باستانی اله آبادی

کیوان بختیاری

بهنیا بزرگی چم

پرهام بزرگی چمی

ویستا بلندی

آتریا بلیوان

پردیس بلیوان

گل اندام بهار

پارسا بهتاش

پرنیا پرنده

پیمان خسرویانی

دنیا درست

پارسا دهموبد شریف آبادی

پریا رستمی عصرآبادی

شاهین زنده نوش

مروارید سلامتی

پیوند شهریاری

مهرگان غیبی

دیانا فرودی قاسم آبادی

روژان کاویانی

آرتمیس کاویانی کوثر خیزی

دیانا مرزبانی

دیانا نجمی

ارشیا ویرابیان

نوشین یزدان پناه

ماهان یزدانی

گلبانو یزدانی بیوکی

پارمیدا افخم
آویسا آتش‌بند
آرتمیس باستانی اله آبادی
بهشاد باستانی اله آبادی
نیوشا باستانی اله آبادی
کیوان بختیاری
بهنیا بزرگی‌چم
پرهام بزرگی‌چمی
ویستا بلندی
آتریا بلیوان
گل اندام بهار
پارسا بهتاش
پرنیا پرنده
پیمان خسرویانی
دنیا درست
پارسا دهموبد شریف‌آبادی
پریا رستمی عصر آبادی
شاهین زنده‌نوش
مروارید سلامتی
پیوند شهریاری
مهرگان غیبی
دیانا فرودی قاسم‌آبادی
روژان کاویانی
آرتمیس کاویانی کوثر خیزی
دیانا مرزبانی
دیانا نجمی
ارشیا ویرابیان
نوشین یزدان پناه
ماهان یزدانی
گلبانو یزدانی بیوکی

مانترسپند – تنها مرجع رسمی خبری مانتره