اردوهمایش---پنجشنبه

چهارمین روز از کلاس‌های اردوهمایش

چهارمین روز از کارگاه‌‌ها و کلاس‌های اردوهمایش پنجشنبه، 10 شهریورماه به صورت مجازی در فضای اسکای‌روم برگزار شد. این کلاس‌ها در سه رده‌ سنی مانترک (۱۰ تا ۱۳ سال)، ۱۳ تا ۱۸ سال و بالای ۱۸ سال برگزار شد. در ادامه گزارشی تصویری از کلاس‌های برگزار شده آمده است.

مانترک (10تا13 سال):

کارگاه علم و زندگی به استادی کوشا زندیان به همراه فرنام کاویانی و نیوشا زندیان (گروه اول)، ساعت 9:00 تا 10:30

کارگاه بحث گروهی به استادی سپهر میزانیان (گروه دوم)، ساعت 9:00 تا 10:30

کارگاه بحث گروهی به استادی سپهر میزانیان (گروه اول)، ساعت 11:00 تا 12:30

کارگاه علم و زندگی به استادی کوشا زندیان به همراه فرنام کاویانی و نیوشا زندیان (گروه اول)، ساعت 11:00 تا 12:30

کارگاه پرورش نگرش و نگارش به استادی نگین تیرداد به همراه آرین خسروی، ساعت 13:15 تا 14:45

13 تا 18 سال:

کارگاه تدوین مقدماتی فیلم و عکس به استادی فرزیو بختیاری و رادمان ایرانی (گروه اول)، ساعت۹:۰۰ تا 10:30

کارگاه هنر و خلاقیت به استادی فریماه فروغی به همراه یکتا بختیاری (گروه دوم)، ساعت 9:00 تا 10:30

کارگاه تدوین مقدماتی فیلم و عکس به استادی فرزیو بختیاری به همراه رادمان ایرانی (گروه دوم)، ساعت 11:00 تا 12:30

کارگاه هنر و خلاقیت به استادی فریماه فروغی به همراه یکتا بختیاری (گروه اول)، ساعت 11:00 تا 12:30

کارگاه اریگامی به استادی پرتو کاویانی (گروه اول) ، ساعت 13:15 تا 14:45

کارگاه مسائل روزمره‌ی پزشکی و کمک‌های اولیه به استادی آرش دری (گروه دوم)، ساعت 13:15 تا 14:45

18 سال به بالا:

کارگاه ایلاستریتور به استادی فرزین دستان، ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۲:۳۰

مانترسپند – تنها مرجع رسمی خبری مانتره