روز-ششم---پایانی

گزارش از روز ششم همایش پایانی

ششمین روز همایش پایانی بیست و نهمین همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره در روز پنجشنبه، ۱۰ شهریورماه ۱۴۰۱، ساعت ۵ پسین با گاتاخوانی آرمیتا خسرویانی و اشا مالی آغاز شد.

در ادامه جناب آقای بابک شهریاری با موضوع «مهاجرت، حرکت به سوی موفقیت یا شکست فرصت‌های جامعه زرتشتیان» سخنرانی کردند.

در ادامه ارائه زیربخش پژوهش‌محور از بخش گاتاشناسی در ساعت ۶:۳۰ پسین برگزار شد. در ابتدا شرکت‌کنندگان به ارائه‌ی مقالات خود پرداختند؛ سپس داوران این بخش دیدگاه‌های خود را جهت ارزیابی بیان کردند.

داوران زیربخش پژوهش‌محور :

سرکارخانم دکتر فرزانه گشتاسپ

سرکار خانم دکتر مینو مهربانی

سرکار خانم دکتر کتایون نمیرانیان

سرکار خانم موبدیار پریا ماوندی

جناب آقای موبد دکتر اردشیر خورشیدیان

شرکت‌کنندگان بخش پژوهش‌محور:

بهنام مرادیان (موضوع ارائه: دین و معنویت در جهان امروز و آینده از سلطنت ترس تا تجارت معنویت)

سپهر میزانیان (موضوع ارائه: نگاهی نو به رسمیت دین زرتشتی در ایران)

نیکنام نامداری (موضوع ارائه: مقایسه جاودانگی روان در زرتشت و اسلام)