روز-پنجم-اردوهمایش

گزارشی از روز پنجم اردوهمایش

پنجمین روز از کارگاه‌‌ها و کلاس‌های اردوهمایش مانتره 29، جمعه، 11 شهریورماه به صورت مجازی در فضای اسکای‌روم برگزار شد. این کلاس‌ها در سه رده‌ سنی مانترک (۱۰ تا ۱۳ سال)، ۱۳ تا ۱۸ سال و بالای ۱۸ سال برگزار شد. در ادامه گزارشی تصویری از کلاس‌های برگزار شده آمده است.

مانترک (10تا13 سال):

کارگاه اریگامی به استادی پرتو کاویانی (گروه اول)، ساعت 9:00 تا 10:30 صبح

کلاس کتابخوانی به استادی نیلوفر خادمی به همراه ویستا فروغی (گروه دوم)، ساعت 9:00 تا 10:30 صبح

کلاس کتابخوانی به استادی نیلوفر خادمی به همراه ویستا فروغی (گروه اول)، ساعت 11:00 تا 12:30

کارگاه اریگامی به استادی پرتو کاویانی (گروه دوم)، ساعت 11:30 تا 12:30

13 تا 18 سال:

کلاس تدوین مقدماتی فیلم و عکس به استادی فرزیو بختیاری به همراه رادمان ایرانی (گروه اول)، ساعت 9:00 تا  10:30

کارگاه دریم کچر مکرومه‌ای به استادی فریماه فروغی به همراه یکتا بختیاری (گروه دوم)، ساعت 9:00 تا 10:30

کارگاه دریم کچر مکرومه‌ای به استادی فریماه فروغی به همراه یکتا بختیاری (گروه اول)، ساعت 11:00 تا 12:30

کلاس تدوین مقدماتی فیلم و عکس به استادی فرزیو بختیاری به همراه رادمان ایرانی (گروه دوم)، ساعت 11:00 تا 12:30


کارگاه مسائل روزمره‌ی پزشکی و کمک‌های اولیه به استادی آرش دری  (گروه اول)، ساعت 13:15 تا 14:45

کارگاه اریگامی به استادی پرتو کاویانی (گروه دوم)، ساعت 13:15 تا 14:45

18 سال به بالا:

کلاس ایلاستریتور به استادی فرزین دستان، ساعت 11:00 تا 12:30

مانترسپند – تنها مرجع رسمی خبری مانتره