برگزیدگان سی‌امین همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره

برگزیدگان اوستاخوانی:

رده اهنودگات:

 • سرکار خانم پارمیدا افخم
 • سرکار خانم راییکا آبیاری
 • سرکار خانم آتریا بلیوان
 • سرکار خانم پردیس بلیوان
 • جناب آقای بهنیا بزرگی چم
 • سرکار خانم آرتمیس باستانی اله آبادی

رده اشتود-سپنتمدگات:

 • سرکار خانم گل اندام بهار
 • سرکار خانم شینا سرداری

رده کل گاتها:

 • سرکار خانم نگار بزرگ چمی
 • سرکار خانم آرمیتا خسرویانی
 • سرکار خانم آیناز دانش زاد
 • سرکار خانم پریسا رایومند

رده از برخوانی ۱۳ تا ۱۸ سال:

 • سرکار خانم نیوشا باستانی اله آبادی
 • جناب آقای سپند بلندی
 • سرکار خانم آترینا بهار
 • سرکار خانم پیوند شهریاری

رده از برخوانی بالای ۱۸ سال:

 • سرکار خانم پوروچیستا خسرویانی
 • جناب آقای سپهر گشتاسبی
 • جناب آقای جاوید نریمان

رده از برخوانی گروهی:

گروه های برگزیده، گروه اشتود (سرکار خانم آرتمیس باستانی اله آبادی و جناب آقای بردیا ارغوانی)

و گروه سپنتمد (سرکار خانم سپیناز سرایی و سرکار خانم آویسا باستانی نژاد)

گروه شایسته تقدیر: گروه سروش (سرکار خانم مهسا دارابیان و سرکار خانم فروزان ایرجی)

برگزیدگان بخش گاتاشناسی:

گاتاشناسی مانتره ۳۰ در دو بخش پژوهش محور و پروژه محور برگزار گردید.

شایسته یادآوریست که سرتیفیکیت برگزیدگان بخش گاتاشناسی مانتره ۳۰ دارای مهر رسمی از پژوهشگاه ایران باستان است.

پژوهش محور: همه‌ی شرکت کنندگان برگزیده اعلام شدند.

پروژه محور:

رده گاهانی و موضوع محور:

نفر اول: گل اندام بهار

نفر دوم: آرین مالی

نفر سوم: رامتین کاویانی و کیوان بختیاری

رده آزاد:

نفر اول: چیستا سلامتی

نفر دوم: آرنیکا بهمردی و آریانا اسفندیاریان

نفر سوم: آرش ترکی شریف آبادی