اختتامیه سی‌امین همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره

سی‌امین دوره از همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره به پایان رسید.اختتامیه مانتره با رژه‌ی شرکت کنندگان آغاز شد.

برنامه با اجرای سرودهای اندیشه برانگیز گاتها با آوای دلنشین آرمیتا مهرشاهی و آرین مالی ادامه یافت.

سپس بهراد ستودیان ،دبیرکانون دانشجویان زرتشتی، سخنرانی کرد.

پس از آن نمایش سایه‌ها اجرا شد.

متنی که توسط روانشاد شهناز شهزادی سالیان پیش نوشته شده بود، را سرکار خانم آیناز دانش زاد و جناب آقای خدامراد پارسی مهر خواندند. در حین خوانش این متن، رژه‌ای به افتخار شهناز شهرزادی برگزار گردید.

پس از آن اجرای رقص سماع گرمابخش این مراسم بود.در اخر از برگزیدگان سی‌امین دوره همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره تقدیر شد.