اولین روز

اولین روز همایش مانتره ۳۰

سی‌امین دوره از همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره در ساعت ۳ پسین در تاریخ ۱۵ شهریور ماه ۱۴۰۲ با آوای دلنشین گات‌های ویستا رایومند و آرین مهربد آغاز گردید.

گزارش تصویری اولین روز همایش مانتره 30

افتتاحیه به ترتیب با سخنرانی دبیرکانون دانشجویان زرتشتی بهراد ستودیان و موبد مهراب وحیدی، نماینده انجمن موبدان تهران، ادامه یافت.

در ادامه به یاد روانشاد خانم شهناز شهزادی خاطراتی از ایشان به صورت ویدیویی مرور شد.

مراسم با سخنرانی دکتر اسفندیار اختیاری، نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه پیدا کرد و درنهایت به مناسبت سی‌امین دوره همایش مانتره مصاحبه‌ای از برگزارکنندگان قدیمی مانتره به اتمام رسید.

گزارش تصویری اولین روز همایش مانتره 30
گزارش تصویری اولین روز همایش مانتره 30

سپس برنامه‌ها شروع و بدین شکل ادامه پیدا کرد:

« برنامه‌های سالن کوچک »

اوستا خوانی:

از برخوانی زیر ۱۰ سال (۷۲ شرکت کننده)

برنامه جنبی با اجرای ویالون توسط جناب آقای پارسا سلامتی پور اجرا شد.

از برخوانی گروهی (۳ گروه شرکت کننده)

چالش هفتن هائیتی (۲ شرکت کننده)

از برخوانی بالای ۱۸ سال (۴ شرکت کننده)

گزارش تصویری اولین روز همایش مانتره 30
گزارش تصویری اولین روز همایش مانتره 30
گزارش تصویری اولین روز همایش مانتره 30
گزارش تصویری اولین روز همایش مانتره 30
گزارش تصویری اولین روز همایش مانتره 30
گزارش تصویری اولین روز همایش مانتره 30
گزارش تصویری اولین روز همایش مانتره 30
گزارش تصویری اولین روز همایش مانتره 30
گزارش تصویری اولین روز همایش مانتره 30
گزارش تصویری اولین روز همایش مانتره 30
گزارش تصویری اولین روز همایش مانتره 30
گزارش تصویری اولین روز همایش مانتره 30
گزارش تصویری اولین روز همایش مانتره 30
گزارش تصویری اولین روز همایش مانتره 30
گزارش تصویری اولین روز همایش مانتره 30
گزارش تصویری اولین روز همایش مانتره 30
گزارش تصویری اولین روز همایش مانتره 30

« برنامه‌های سالن بزرگ »

گاتاشناسی:

رده پژوهش محور (۵ مقاله)

رده پروژه محور بخش آزاد (۷ مقاله)

گزارش تصویری اولین روز همایش مانتره 30
گزارش تصویری اولین روز همایش مانتره 30
گزارش تصویری اولین روز همایش مانتره 30
گزارش تصویری اولین روز همایش مانتره 30
گزارش تصویری اولین روز همایش مانتره 30