جان باخته زنده روان بهروز باستانی

جان باخته زنده روان بهروز باستانی در تاریخ 1340/9/5درتهران زاده شد. تحصیلات خود را در دبیرستان فیروز بهرام تهران به پایان رسانید و پس از آموزش نظامی در خدمت سربازی به پادگان نیروی هوایی در تهران اعزام گشت. در بیست و سوم امرداد ماه سال 1360 در حین انجام وظیفه در اثر اصابت گلوله شهید شد.

دیگر جان باخته های زرتشتی