جان باخته زنده روان داریوش آبادیان

جان باخته زنده روان داریوش آبادیان در سال ۱۳۱۷ در کرمان زاده شد. پس از تحصیلات متوسطه در این شهر به استخدام سازمان توانبخشی در آمد. وی در روز دهم اسفند ماه سال ۱۳۶۶ و در موشک باران تهران به شهادت رسید.

دیگر جان باخته های زرتشتی