جان باخته زنده روان داریوش آبادیان

جان باخته زنده روان داریوش آبادیان در سال 1317 در کرمان زاده شد. پس از تحصیلات متوسطه در این شهر به استخدام سازمان توانبخشی در آمد. وی در روز دهم اسفند ماه سال 1366 و در موشک باران تهران به شهادت رسید.

دیگر جان باخته های زرتشتی

ارسال مجدد کد یکبار مصرف (00:30)

ارسال مجدد کد یکبار مصرف (00:30)