جان باخته زنده روان اردشیر مرادیان

جان باخته زنده روان اردشیر مرادیان در تاریخ 1332/1/5 متولد شد و در تاریخ 1373/6/3 در حین خدمت در باغ اسون وابسته به انجمن زرتشتیان تهران در اثر برق گرفتگی جان به جان آفرین تسلیم کرد.

دیگر جان باخته های زرتشتی

ارسال مجدد کد یکبار مصرف (00:30)

ارسال مجدد کد یکبار مصرف (00:30)