کانون دانشجویان زرتشتی
کانون دانشجویان زرتشتی
کانون دانشجویان زرتشتی

کانون دانشجویان زرتشتی سازمانی است غیرانتفاعی که به منظور همبستگی بیشتر بین دانشجویان زرتشتی و ایجاد روح همکاری دینی، ورزشی، علمی، هنری، اجتماعی، فرهنگی و هماهنگی در این موارد با سایر سازمان‌ها و مجامع رسمی کشور شکل گرفته‌است.

علاوه بر برگزاری برنامه‌های متعدد، کانون دانشجویان زرتشتی فعالیت‌های دیگری انجام می‌دهد نظیر چاپ کتاب تست دینی اقلیت‌های مذهبی کنکور، برگزاری کارگاه، کلاس‌های گوناگون برای موضوعات مختلف، فعالیت‌های فرهنگی و مددرسانی و کارآفرینی و…

نخستین فعالیت‌های این سازمان در سال ۱۳۴۸ آغاز گردیده ‌است. ارکان کانون دانشجویان زرتشتی درحال حاضر شامل مجمع عمومی، هیئت مدیره و هیئت بازرسان است. تعداد اعضای هیئت مدیره هفت نفر و اعضای هیئت بازرسان دو نفر می‌باشد. اعضای هیئت مدیره و اعضای هیئت بازرسان کانون هر دو سال یکبار در مجمع عمومی با رای اعضای کانون انتخاب می‌شوند.

برنامه های کانون دانشجویان زرتشتی

جان باختگان جامعه زرتشتی